Kurnik duży_ocieplony Kurnik duży_ocieplony

4,8/2,7_wymiar całkowity